Gyári garancia meghosszabbítása biztosítás termékismertetője és feltételei

Gyári garancia meghosszabbítása biztosítás termékismertetője és feltételei

Biztosítási termékismertető

A társaság: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt
Tevékenységi engedély száma: MNB: H-EN-II-120/2016
Bejegyzés szerinti tagállam: Magyarország
Szabályozási státusz: MNB által felügyelt biztosító részvénytársaság

 

A termék: GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása dokumentumban érhető el.


Milyen típusú biztosításról van szó?

A GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás áruházakban, webáruházakban újonnan vásárolt fogyasztási cikkekre köthető kiterjesztett garancia fedezetet tartalmaz a választott biztosítási csomag és a vásárolt termék szerint.A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések és biztosítási csomagok tartalmazzák.

 

Mire terjed ki a biztosítás?
A gyártói garancia letelte után a biztosított termékben jelentkező belső meghibásodásra, amely miatt a biztosított termék a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi hatálya Magyarország.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl.:

  • o nem belső meghibásodásra,
  • o adathordozókra, adatvesztésből származó kárra;
  • o hibás szoftver, illetve programozás vagy letöltött vírus által okozott kárra;
  • o nem rendeltetésszerű használatra;
  • o tűz és elemi károkra;
  • o azon hibákra, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták;
  • o elhasználódásra, rendeltetésszerű használattal járó kopásra;
  • o a termék külső burkolatának korróziójára, zárlatra, horpadásra és karcolásra
  • o üzembehelyezés, újra üzembe helyezés során keletkezett károkra,
  • o szállítás során bekövetkezett károkra.

A fenti felsorolás a legfontosabb kizárásokat tartalmazza, a kizárásokat a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás feltétele részletesen tartalmazza.

 

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

- A biztosítási szolgáltatás a feltételben felsorolt természetbeni szolgáltatások teljesítése. A Biztosító a Biztosított részére készpénzben nem szolgáltat. Amennyiben a Biztosított a Biztosított terméket saját költségen javíttatja meg, a Biztosító szolgáltatást nem teljesít.
- A Biztosító jogosult annak eldöntésére, hogy a Biztosított termék javításának, vagy kicserélésének költségei közül melyiket fizeti meg.
- A biztosítási szolgáltatás egy Biztosított termékre vonatkozó felső határa a feltétel szerinti biztosítási összeg
- Biztosítási összeg a Biztosított termék számlával igazolt vásárláskori új értéke, azaz bruttó vételára, de maximum 1.000.000,-Ft.
- A Szerződő/ Biztosított nem jogosult a fedezet feltöltésére.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, a korlátozásokat és mentesüléseket a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítási feltétel részletesen tartalmazza.

 

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:
- a szerződés megkötésekor közlési kötelezettség;
- a szerződés időtartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség;
- kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ-adási kötelezettség;
- a szerződőt díjfizetési kötelezettség terheli.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
- a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
- a biztosítási díj egyösszegben fizetendő az áruházban, webáruházban a termék megvásárlásával egyidőben.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
- a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
- A biztosítási szerződés határozott időtartamra 12, 24, 36 vagy 48 hónapra köthető.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
- A biztosítási szerződés határozott időtartamra szól, és rendes felmondással a létrejöttét követő első három évben nem mondható fel.
- Ha a Szerződő a biztosított termék áruházi megvásárlásától a vásárlás napját követő 3 munkanapon belül eláll, a biztosítási szerződés is megszűnik.
- Ha a Szerződő távértékesítés keretében tett ajánlatot a biztosítási szerződés megkötésére, jogosult azt a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül felmondani.
- Ha a Szerződő a biztosított terméket áruvásárlási kölcsönből vásárolta és a kölcsönszerződéstől a megkötést követő 14 napon belül eláll, vagy a finanszírozó a kölcsön folyósítását megtagadja, akkor a biztosítási szerződés az elállás, illetve a kölcsön folyósításának megtagadása napján 24 órakor megszűnik.

 

Garancia X ÁSZF | Garancia X Adatvédelmi tájékoztató | Garancia X Távértékesítési tájékoztató